English version
 
 
 
 
Csipke Camp 2012
Csipke Camp 2012
Rhythm Addiction - USA Concert tour 2008
Rhythm Addiction
Őrkőiek Budapesten
Őrkőiek Budapesten
Táncház muzsika Mezőségről
Táncház muzsika Mezőségről
Gazsa Band live in USA
Gazsa Band live in USA
Budapesttől ... Kommandóig
Budapesttől ... Kommandóig
Gázsa: Erdélyi népzene
Gázsa: Erdélyi népzene
Panek Kati: Ha nem szerettelek volna
Panek Kati: Ha nem szerettelek volna
Bodzafa együttes: a "Panek Katié"
Budapest Táncegyüttes: Csárdás!
Budapest Táncegyüttes: Csipkerózsika
 
 
 

20 éves a Háromszék - Koncertezik a Gázsa Zenekar!
Hírmondó 2010. szeptember 23.

A fontosabb események évfordulói életünk mérföldkövei, ezért odaérve nem árt, ha megállunk egy pillanatra, s visszatekintve a megtett útra, számvetést készítünk. Mit csináltunk jól, és mit rontottunk el? Különösen igaz ez egy olyan társulat esetében, mely hagyományaink ápolását és átadását tűzte zászlajára. A Háromszék Táncegyüttes felemelt fejjel vállalhatja múltját, hiszen miközben derekasan ellátta a vállalt feladatot, a közönség szívébe is belopta magát. Erre legjobb bizonyíték a múzeumban minden korosztály képviseletében megjelent és velük együtt ünneplő, nagyszámú látogató.

Miként volt ez lehetséges? Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ezt a kérdést személyes tapasztalataim és élményeim alapján félig-meddig megválaszolhatom, hiszen az együttes elindítóit és tevékenységüket évtizedek óta ismerem. Ismeretségünk 1978-ra nyúlik vissza, mikor a Román Televízió magyar adásának munkatársai, jelesen Simonffy Katalin és Csáky Zoltán elhatározták, hogy nyilvánosságot biztosítanak a szárnyait próbálgató erdélyi magyar táncmozgalomnak. Szándékuk a Kaláka nevet viselő műsor beindításában öltött formát, melyben iskolák közötti vetélkedők segítségével mutatták be a különböző tájegységekre jellemző népszokásokat, zenét és táncokat. Az első „megmérettetés” a kovásznai líceum, a kolozsvári Brassai Sámuel Középiskola és a nagyenyedi Bethlen Gábor Líceum között zajlott; én ez utóbbit képviseltem.

Az egyhónapos felkészítőn Kallós Zolti bácsi és Könczei Ádám néprajzkutató, valamint Könczei Árpád, Papp István Gázsa és Panek Kati segítségével mezőségi és széki dalokkal, táncokkal és népszokásokkal ismerkedtünk. Árpi és István nem csak a táncot ropta, hanem a Bodzafa együttes tagjaiként zenéltek is, Kati pedig népdalokat énekelt. Egy életre „megfertőztek” a tiszta csengésű népdal és nemzetünk lelkületét megjelenítő tánc szeretetével. Mivel Kolozsvári diákéveim alatt rendszeres tánc - ház látogatóvá váltam, végigkísérhettem a mozgalom kibontakozásában játszott szerepüket, melyből az időközben egyetemistaként hozzájuk csatlakozott Deák Gyula Levente is jócskán kivette a részét.

Miért mondtam el mindezt? Mert az említettek közül hármuknak, vagyis Gázsának, Könczei Árpádnak és Deák Gyulának oroszlánrésze volt abban, hogy jelen pillanatban Sepsiszentgyörgy egy ilyen néptáncegyüttessel büszkélkedhetik. És ezt az eredményt nem lehetett volna elérni az ő bátorságuk, szakmai tudásuk, kitartásuk és népük alázatos szeretete nélkül. Természetesen ehhez szükség volt a helyi fiatalok lelkesedésére és a vezetők segítő hozzáállására is. Ez utóbbiból, amint azt Tamás Sándor megyetanácselnök a polgármester nevében is megígérte, a jelenlegi gazdasági nehézségek ellenére sem lesz hiány. Reméljük, hogy az együttes tagjainak további lelkesedéséből és áldozatvállaló készségéből sem. Mert bizony mai megbolydult világunkban mindkettőre nagy szükség van, nekünk pedig mosolyt és könynyet fakasztó előadásaikra.

Bedő Zoltán


Laptető   Vissza